راهنمای عاشقانه آبجو به آلمان

جشنواره آبجو، آبجو و آبجو در آلمان

آیا می خواهید یک طعم واقعی از فرهنگ و آشپزی آلمان؟ سپس کشف تاریخ غنی آلمانی از ساختن آبجو قرن را بررسی کنید. راه های بسیاری برای آموزش خود در فرهنگ آبجو آلمانی وجود دارد و تقریبا همه آنها شامل افزایش وزن (لیتر آبجو) می شود. آماده برای گفتن " پروست " باشید!