نوشیدنیهای غیر الکلی در آلمان

فرهنگ نوشیدن آلمانی در مورد آبجو نیست

هنگامی که درجه سانتیگراد شروع به افزایش می کند، از چیزی بیش از یک pilsner سرد آلمانی لذت می برم. این که آیا ما در یک نوار هستیم و یا به سادگی با آبجو در امتداد رودخانه زندگی می کنیم، تابستانم را به آرامش می رسانم .

اما اگر میخواهید بدون خستگی خنک شود، گزینههای دیگر آلمان وجود دارد. تعجب! علاوه بر آبجو آلمانی خوب، نوشیدن آب زیادی نیز وجود دارد. در اینجا 8 نوشیدنی سالم نوشیدنی مورد علاقه من در آلمان وجود دارد. پروست!