Best Biergartens در برلین

هرگز زمان بدی برای نوشیدن آبجو در برلین وجود ندارد، اما شاید بهترین زمان در بیرون در بیرون باشد. حالا فصل برای نوشیدنی های سرد و زیبا در فضای باز است. در اینجا هشت بهترین ببرگهای برلین برای دریافت نوشیدنی شما وجود دارد.

یادداشت ها در بازدید برلین Biergartens

فصل به طور کلی از آوریل تا پایان ماه سپتامبر اجرا می شود، اما بسته به شرایط آب و هوایی ممکن است طولانی تر یا کوتاه تر باشد. آنها همچنین ممکن است باز نکنند و یا زمان کوتاهتری را در صورت بارش باران بگذرانند.

بسیاری از موسسات تنها پول نقد دارند و سرویس میز را ارائه نمی دهند. باغ های آبجو به ندرت محل های کامل خدمات هستند. با این وجود، آنها خانواده ای کامل را برای فعالیت های کودکان مانند صندوق های ماسک، زمین های بازی، بستنی و نوشیدنی های غیر الکلی فراهم می کنند.