شکرگذاری باز و بسته مونترال: نسخه 2017

چه در روز شکرگذاری در مونترال باز و بسته شده است؟

چه چیزی در روز شکرگذاری در مونترال باز و بسته شده است؟

تعطیلات قانونی سالانه دومین دوشنبه ماه اکتبر (در سال 2017، دوشنبه، 9 اکتبر 2017) برگزار می شود، بسیاری از کسب و کار ها برای روز شکرگذاری تعطیل است. اما همه چیز به پایان نمی رسد.

در حقیقت، در طول روز شکرگذاری در مونترال چندین چیز وجود دارد و فروشگاه های بیشتر همچنان در طول تعطیلات باز هستند، خبر خوبی برای کسانی که از شما می میرند برای خرید مواد تشکیل دهنده برای سوپ الهام گرفته از تعطیلات من!

اما چرا فروشگاه های زیادی در یک تعطیلات قانونی باز می شوند؟ این ممکن است چیزی با نگرش کبک نسبت به شکرگزاری داشته باشد.

موارد زیر در روز شکرگذاری مونترال 2017 بسته شده است:

موارد زیر در روز شکرگذاری مونترال 2017 باز می شود: