10 بهترین هتلهای کلکته برای همه بودجه

کجا اقامت در کلکته

هتل ها در کلکته از لوکس تا دمدمی استفاده می کنند، بسیاری از آنها منعکس کننده جذابیت استعماری شهر است. راحت ترین مناطق در اطراف پارک خیابان و خیابان سودر در مرکز شهر قرار دارند. در اینجا 10 بهترین مکان برای اقامت در کلکته را با توجه به تمام بودجه.