10 جذاب ترین جاذبه در منچستر انگلستان

سرانجام منچستر را برای تجسم آخرین تجسم یکی از شیک ترین شهرهای انگلستان تجربه کنید. همانطور که این ده چیز برتر در منچستر نشان می دهد، این یک شهر کارآفرینی است که خود را بیش از پیش بازسازی کرده است.

پس از نیروگاه شمال غربی انگلستان، در قرن 18 و 19 این نیروی محرک انقلاب صنعتی بود. سرمایه داران ثروتمند او، شهرها را با موزه ها، گالری ها، سالن های کنسرت، دانشگاه ها و غیره قرار دادند. موسسات خلاقیت خلاقیت را پرورش می دهند تا امروز، منچستر دارای برخی از معماری هیجان انگیز در بریتانیا و همچنین یک صحنه موسیقی و هنر پر جنب و جوش در لندن است.

این ده چیز برای انجام در منچستر شما مشغول است.