سفرهای 10 روزه از Cancun، مکزیک

کاوش منطقه Cancun

کانکون دارای هتل های بزرگ و شب زنده داری افسانه است، به جز سواحل خیره کننده اش، اما این فقط دروازه برای شناختن دنیای مایا است. پارک های آب، ذخایر طبیعت و سایت های باستان شناسی وجود دارد که شما واقعا باید از دست ندهید. حتی اگر علاقه اصلی شما به آرامش و راحتی شما باشد، باید در طول اقامت خود، برخی از این سفرهای روزانه Cancun را بررسی کنید.