10 محل برگزاری شبانه روزی کلکته بالا

جایی که بشکه ها و باشگاه های بیشتری را در کلکته پیدا کنید

کلکته (کلکته) به سن پایتخت فرهنگی هند تبدیل شده است. این شهر دارای یک صحنه مهیج اما پرطرفدار است. متاسفانه، یک مجوز خواب شبانه در سال 2010 معرفی شد، که بر روی آن قرار گرفت. با این حال، هنوز هم ممکن است یک وقت سرگرم کننده باشد. بسیاری از گزینه های بالا را می توان در داخل و اطراف پارک خیابان، که در آن پارک مرکز توجه و چیزی برای همه است، پیدا کنید.

چرا در یکي از اين رستورانهاي بنگالي معتبر از راه نرفتن نيش ميخوريد؟