غذاهای مشهور لوئیزویل

لیستی از آثار آشپزی

غذاهای خاصی وجود دارد که مانند خانه شبیه به آن است و با ساندویچهای برندی، دربی پای و داغ قهوه، همه چیزهایی که از اینجا شروع می شود، کمبود طعم های لوبیویل در خانه نیست. اگر شما میزبان یک مهمانی (به خصوص اگر آن را یک حزب دربی کنتاکی )، جمع آوری خانواده برای یک غذای کنتاکی و یا بازدید کننده علاقه مند به غذا از منطقه، این لیست شما را از طعم خوشمزه لوئیزویل آغاز شده است. با این علاقه مندان و لیست رو به رشدی از سرآشپزهای تحسین برانگیز در تولید خلاقیت های آشپزی، لوئیویل واقعا یک مرکز غذائی در رودخانه اوهایو است.