گشت و گذار در السالوادور

گشت و گذار در السالوادور؟ درست است. گرچه به طور سنتی یکی از مراکز مهم آمریکای مرکزی نیست، بیشتر کوهنوردان (و کوهنوردان) هر ساله جاذبه های ملت را کشف می کنند. سفرهای لوکس امکان پذیر است، تا زمانی که مسافران به مقصد خوبی سفر کنند؛ با این حال، کسانی که کوله پشتی را در السالوادور پیدا می کنند، یک میزبان از نقاط رنگارنگ، سرگرم کننده و حتی جالب توجه را پیدا خواهند کرد، که برای کسانی که به دنبال موضوعات اضافی در ورق های خود هستند کمتر قابل دسترسی است. در اینجا یک انتخاب از مقصد بالا backpackers در السالوادور است.