Top Ten Destinations Backpacker در آمریکای مرکزی

گشت و گذار در آمریکای مرکزی یک تجربه منحصر به فرد است. در زیر لایه های پشه بند، سالانه هزاران مسافر بودجه آمریکای مرکزی یک شیوه زندگی را کشف می کنند که بیشتر از دندانه ها و جوجه های گوشتی است. مسافرت بر روی لباس پوشیدن ممکن است به معنای قربانی کردن تجملات باشد، اما این همچنین به معنای فریبندگی فوری با کوهنوردان باز از سراسر جهان و غیروابسته شدن فرهنگی غیرواقعی است.

در اینجا یک انتخاب از مقصد بالا Backpacker در آمریکای مرکزی است.