#FlashbackFriday - 17 لیگ برتر هواپیمایی بزرگ Retro

هوا یکپارچهسازی با سیستمعامل

در طی یک رویداد هوایی United در فرودگاه بین المللی شیکاگو اوهار، من یک هواپیمای ایرباس A320 را در نقاشی دوستی حامل، که در دهه 1970 استفاده شد، دیدم. من همیشه طرفدار لیبره های قدیمی بودم، به همین دلیل من Pinterest هیئت مدیره، Retro Airline Liveries را ایجاد کردم. هیئت مدیره عکس هایی از کارهای رنگی هواپیمایی را از گذشته دارد، و در زیر 17 نمونه است.