کجا بروید ویتنام

با بسیاری از گزینه های دعوت، بدانید که در کجا برای رفتن به ویتنام آسان نیست مگر اینکه شما زمان زیادی برای کشف. پرتقال، غذا و فرهنگ، بین شمال و جنوب بسیار متفاوت است. بیش از کافی مکان های هیجان انگیز بین هانوی و سایگون وجود دارد. از این لیست برای انتخاب 10 مقصد برتر در ویتنام استفاده کنید، یا در حالت ایده آل، همه آنها را در طول مسیر ببینید!

توجه: این مکان های عالی برای دیدن در ویتنام از شمال به جنوب لیست شده است.