رستورانهای سوئیس در آمستردام

جالب ترین کوه های آن، جهان است که به جز هلند هلال احمقانه در سطح دریا، اما اگر یک راه برای جلب جو جو در سوئیس در هلند وجود دارد، این سنت های غذایی کشور است. غذاهای سوئیس در سراسر جهان شناخته شده است، و آن را به ویژه در آمستردام محبوب است که دارای تعداد زیادی رستوران سوئیس و حتی برخی از متخصصان اختصاص داده شده است. در این فهرست رستوران های توصیه شده، از کلاسیک سوئیس در آمستردام و اطراف آن استفاده کنید.