اطلاعات پاپ در مورد فرودگاه آمستردام اسپیلف

اگر به هواپیما به آمستردام بپیوندید، در یکی از مدیترانه ترین و موثر ترین مرکز سفر در جهان، فرودگاه اسمیتپول، فرودگاه آمستردام فرود می آید. در اینجا، چیزهای خارق العاده و غیر منتظره ای در مورد این فرودگاه در سطح جهانی پیدا کنید.