آمستردام برای سگهای کانابیس

گردشگری کانابیس فراتر از قهوه خانه ها

به احتمال زیاد آمستردام مهاجران بیشتری را سالانه از هر شهر دیگری در این سیاره جذب می کند. آزادی "coffeeshop-hop" و طعم انواع علف های هرز و کیفیت بالا که شهر باید ارائه دهد، برای بسیاری جذابیت است. به نظر میرسد که کافهسواران و سرپناه هایی که به خوبی طراحی شده اند مقدار زیادی نداشته باشند، در اینجا برخی از جاذبه های مربوط به قارچ خوراکی ارزش سفر برای سیگاری های مشتاق دارند.