3 موزه برتر در آمستردام

کشف تاریخ، هنر و داستان های متحرک در جاذبه های برتر آمستردام

این خانه ها به معجزات تاریخی و هنری موزه های با ارزش ترین در آمستردام هستند و تمام بازدیدکنندگان آمستردام باید سعی کنند تا حداقل یک یا دو نفر از آنها را بسازند. برای یک راهنمای کامل بازدید کننده برای هر موزه، روی هر لینک زیر کلیک کنید. هنگامی که شما "سه بزرگ" را تجربه کردید، ممکن است دیگر ایده های موزه آمستردام را نیز در نظر بگیرید، مانند: