نقشه دهلی نو برای سفر قطار

مترو در حال توسعه شبکه قطار محلی دهلی است. این خدمات دهلی، گورگاون و نویدا است. خط اول در سال 2002 افتتاح شد و در حال حاضر هشت خط عملیاتی وجود دارد. مترو در فاز ساخته می شود، با III و IV باقی مانده است. انتظار می رود این مراحل تا دسامبر 2018 و 2022 به پایان برسد

اگر در مسافرت با قطار در دهلی برنامه ریزی می کنید، نقشه را برای ذخیره آن ذخیره کنید یا آنرا چاپ کنید و آن را با خود ببرید.

چه چیزی باید بدانیم

نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد مترو دالی؟ این راهنمای سریع را برای سفر قطار مترو و گشت و گذار بررسی کنید.