Dos و Don'ts در بالی، اندونزی

بهترین استفاده را از تعطیلات بالی خود را انجام دهید

گردشگران در بالی اغلب "جزیره" جزیره را دعوت می کنند، اما اجازه دهید با آن مواجه شویم: باغ عدن هرگز زیردریایی های خطرناک، ماکائو های مبارزه و اسکوتر ها را نداشت. اگر مراقب باشید، به جای خاطرات خوب، ممکن است تعطیلات بالی خود را با جراحات یا بیماری ترک کنید.

این چیزی است که این نکات برای جلوگیری از طراحی طراحی شده اند: از نکات و نکاتی که در مقالات مرتبط شده در زیر آورده شده است، پیروی کنید تا مطمئن شوید بیشتر از سفرتان به بهشت ​​به شما کمک می کند.