ده ها معبد برجسته باید در بالی

ده معبد معروف و معروف در بالی

هیچ بازدیدی از بالی بدون سفر به حداقل یکی از معابد بالی کامل خواهد بود. بیش از 20،000 پرا (بالیلی برای معبد) در بالایی بالایی وجود دارد، نشانگر گسترده ای از فرهنگ غریب بالی است ؛ شما لازم نیست که برای دیدن همه آنها تلاش کنید، اما حداقل باید تعداد معدودی از معابد ذکر شده در زیر را ببینید.

برخی از معابد را می توان در یک سفر واحد مشاهده کرد (Tirta Empul و Pura Gunung Kawi هر دو در نزدیکی Tampaksiring، به عنوان مثال)؛ دیگران ممکن است نیاز به برنامه ریزی کمی بیشتر داشته باشند. در هر صورت تلاش برای دیدن هر یک از این معابد بالی تلاش خوبی است.