چه غذایی را در یک رستوران پورتوریکس سفارش دهید

اگر شما تازه به پخت و پز پورتوریکو، شما ممکن است بسیاری از بهترین چیز در منو را تشخیص نیست. چرا؟ از آنجا که شما به احتمال زیاد آنها را پیدا کنید هر جای دیگری. ظروف مانند موفونگو ، آیسافو و لچون در رستوران اسپانیایی محله شما پیدا نخواهند شد و مطمئنا مستحق آن هستند که در اینجا در اینجا نمونه برداری شوند.

در اینجا یک راهنمای مفید برای بهترین غذاها در منو پورتوریکو معمولی است.