پیاده روی بزرگ در آمریکای جنوبی را فراموش نکنید

با چنین زمین های گوناگون، پیاده روی در آمریکای جنوبی به ماجراجویان فرصتی برای صعود برخی از جالب ترین قله ها در جهان می دهد.

بسیاری از مردم برای پیاده روی تنها در اینجا سفر می کنند و در حالی که ماچو پیکو در آمریکای جنوبی بسیار جذاب است، بسیاری از افراد دیگر کنجکاو می شوند.