راهنمای نهایی برای سفر از طریق آمریکای جنوبی

مسافرت از طریق آمریكای جنوبی، تبدیل شدن به یك لیست سطل مسافری تجربه شده است. این که آیا کوهنوردی، کشف تمدن های باستانی و یا آفتاب گرفتن در ساحل، چیزی برای همه وجود دارد.

با توجه به برنامه ریزی، با عیار بسته بندی و انتخاب بهترین مکان های مناسب برای منافع خود، بیشتر از سفر خود استفاده کنید. در اینجا راهنمای همه چیزهایی است که باید بدانید برای برنامه ریزی سفر خود!