فهرست افراد مشهور از پرو

افراد مشهور پرو، از هنرمندان تا ورزشکاران و بازیگران

لیست زیر از افرادی معروف از پرو برجسته آن Peruvians که به خوبی شناخته شده در سطح بین المللی، حداقل در طاقچه خود و یا زمینه تخصص. این لیست شامل زندگی Peruvians تنها.