12 محبوب ترین شهرهای پرو

لیست زیر 12 مورد از محبوب ترین شهرهای پرو را با توجه به بازدید کنندگان خارجی برجسته می کند. این شهرهایی هستند که بیشترین تعداد گردشگران بین المللی را دریافت می کنند، بر طبق آمار موجود از Base de Datos Turísticos del Perú (BADATUR).

این شهرها لزوما بزرگترین شهرهای پرو نیستند. برای مثال، Paracas طولانی است که از نظر جمعیت به عنوان یکی از شهرهای بزرگ پرو شناخته می شود ، اما Islas Ballestas و Paracas National Reserve نزدیک به اندازه کوچک آن را یک مقصد محبوب می دانند.