شبه جزیره Salento در Puglia

کجا برو و چه چیزی را در پاشنه بوت ببینید

شبه جزیره Salento در جنوب Puglia پاشنه بوت ایتالیا است. شبه جزیره با کیفیت روغن زیتون، شراب و سواحل خوب با آب تمیز شناخته شده است. Salento همچنین دارای بقایای گذشته یونان است. برای مکان، نقشه Puglia ما را ببینید.