نقاشی لئوناردو داوینچی در ایتالیا

نقاش، دانشمند، معمار و رنسانس مرد لئوناردو داوینچی اثر خود را در سراسر ایتالیا در نقاشی های دیواری، ساختمان ها، نقاشی ها، و نمونه های اولیه و طرح های بسیاری از نقاط عطف تکنولوژیکی جهان به نمایش گذاشت. در حالی که تعداد زیادی از شاهکارهای لئوناردو در موزه خارج از ایتالیا ساکن هستند، نمونه های زیادی از کارهای کارشناسی ارشد در سرزمین مادری خود وجود دارد. ما لیستی از مکان های ایتالیا را در اختیار شما قرار داده ایم که در آن می توانید دنباله ی لئوناردو (به ترتیب حروف الفبا توسط نام شهر) را دنبال کنید.