جشن هفته پارک ملی در کشور باز یوتا

در طول یک هفته هر آوریل، هفته پارک ملی ایالات متحده، زیبایی کشور باز را جشن می گیرد. رویداد 2018 ما از 21 آوریل تا 29 آوریل برگزار می شود. در اولین روز هفته پارک ملی، بسیاری از پارک های ملی به پذیرش رایگان می رسند.

عکاس ماریانا جمادی (nomadic_habit) برای الهام الهام بخش ما را در دو تور عکس با برخی از بهترین پارک های ملی کشور مینویسد. اول یوتا است که به پارک ملی بریز کانیون و پارک ملی زیون واقع شده است . برای تشخیص اینکه چرا باید هفته پارک ملی در یوتا را بخاطر داشته باشید، زیر را بخوانید.