10 چیز برتر در موآب، یوتا

چیزهایی که باید انجام دهید، ببینید، و کشف در موآب، یوتا.

Moab یک شهر کوچک در شرق یوتا است که به خاطر زیبایی طبیعی خود و برای فرار از سرگرم کننده برای دوستداران ماجراجوی مشهور است. Moab یک رانندگی سریع از دو پارک ملی و خانه به محبوب ترین پارک دولتی یوتا است (اشاره: شما نمیتوانید نظرات بهتر در هر جا پیدا کنید). در اینجا 10 آراء موآب وجود دارد.