تم پارک های تگزاس

تکسانز در تلاش است تا همه چیز را بزرگتر از آنچه باید باشد، تحسین کند. این مطمئنا موردی است که در مورد پارک های موضوعی می آید. تگزاس یکی از بزرگترین و بهترین پارک ها و سواری های کشور است.