جاذبه های غرب تگزاس

منطقه گسترده ای از غرب تگزاس ویژگی های طبیعی طبیعی خیره کننده ای را نشان می دهد. بیابان ها، کوه ها، کانیون ها، دریاچه ها و حتی یک دره بزرگترین رودخانه ای در منطقه وجود دارد. غرب تگزاس همچنین به برخی از شهرها و روستاهای منحصر به فرد و بعضی از جاذبه های غیر قابل توضیح، مانند مارفا چراغ معروف اشاره دارد. به طور خلاصه، غرب تگزاس به همان اندازه منحصر به فرد است که گسترده است.