Rodeos در تگزاس - نشان می دهد دام

هیچ سفر به تگزاس کامل نیست تا شما روده را ببینید

بازدیدکنندگان اولین بار به تگزاس اغلب با دو وظیفه اولویت اول در لیست کارهای خود می رسند: یک جفت چکمه های گاوچران دریافت کنید و یک روده را ببینید. ردوس در تگزاس می تواند ریشه های خود را به مبلغین اسپانیایی بازگرداند، که به سوی مزرعه خود به سوی سوارکاری که در اسپانیا آموخته بودند، آموزش می داد. این دسته های زودهنگام مزرعه به واکسو مکزیکی و بعدا گاوچران آمریکایی تبدیل شدند. آنچه که به عنوان یک رقابت غیر رسمی در میان کابویها آغاز شد، امروزه یک ورزش چند میلیارد دلاری است. اکثر شهرهای بزرگ تگزاس حداقل یک ریدئو حرفه ای در هر سال دارند، اما رویدادهای کوچکتر آماتور در طول سال ها اتفاق می افتند.