کوه یخی در منطقه کانزاس سیتی

اگر چه ورزش های یخی مانند هاکی و اسکیت روی یخی در کانزاس سیتی محبوب نیست زیرا در بسیاری از مناطق مترو دیگر وجود دارد، در منطقه ای از کانزاس سیتی، میسوری، تا مرکز پارک وجود دارد. اگر شما مانند پرتاب کردن اسکیت ها و خوردن برخی از کاکائو های گرم در ماه های زمستان در یک میدان خارج از محوطه یخچال یا ترجیح دادن سالانه یخ در سال، احساس می کنید، می توانید این کار را در کانزاس سیتی انجام دهید.

همه چیز به طور متناوب برای نگهداری بستگی دارد، که می تواند چند روز طول بکشد. وب سایت های خود را برای بستن تعمیر و نگهداری، به علاوه ساعت های به روز، هزینه ها و اطلاعات تماس.

در اینجا لیستی از سالنهای فانتزی و سالنهای یخی در منطقه مترو کانزاس سیتی وجود دارد.