انواع حمل و نقل عمومی در پرو

راه های مختلف در سراسر پرو

حمل و نقل عمومی در پرو شامل همه چیز از ناوگان هوایی مدرن تا کامیون های قدیمی است. و هنگامی که در سراسر کشور سفر می کنید، ممکن است خود را در تلاش برای ایجاد تعادل بین عملی، هزینه، راحتی و ایمنی، در مورد روش های مختلف حمل و نقل در دسترس قرار دهید.