8 محله که باید در سنگاپور کاوش کنید

در اطراف هر گوشه ای در سنگاپور انتظار جدیدی است؛ چیزی متفاوت از گذشته در قالب غذا، فرهنگ، خرید، تاریخ و طبیعت. این بخشی است که به لطف آرایه ای از شهرستان های مختلف محله های مختلف، ارائه چیزی برای تقریبا هر نوع مسافر، اینکه آیا شما به خرید تا زمانی که شما رها، کشف تاریخ کشور جزیره، و یا شیرجه رفتن به غذاهای مشهور شهر . همانطور که ممکن است کوچک به نظر برسد، سنگاپور در مجموعه ای از جاذبه های گیج کننده قرار می گیرد. این که آیا شما برای چند روز یا چند هفته بازدید می کنید، در اینجا هشت بهترین محله های سنگاپور هستند که شما نیاز دارید ببینید.