7 غذای مورد نیاز برای بازدید از ویسکانسین

از سال 1940، شعار "Dairyland آمریکا" در صفحات ویسکانسین ظاهر شده است. بنابراین مناسب است که تعداد کمی از غذاهای مورد علاقه سنتی دولت شامل بخش های زیادی از کره و پنیر است. خوردن مانند یک محل در ویسکانسین و سفارش برخی از این تخصص ها، از ماهی های آب پز شده کشیده شده با کره ذوب شده به یک فرآورده فرآیند تولید پنیر است که تبدیل به یک ظرف مورد علاقه محبوب است.