هالووین در ققنوس

پیتزا کدو تنبل، احزاب، خانه های خالی از سکنه و موارد دیگر

هالووین به بیش از چند ساعت زمان می برد که بچه ها به خانه های همسایه می روند و آب نبات را جمع می کنند. احزاب صحنه و لباس هالووین به طور فزاینده ای محبوب هستند، جشن های خانوادگی و جشنواره های مربوط به هالووین در هر جامعه ای است و خانه های خالی از هالووین هر ساله بزرگتر و بهتر می شوند. در اینجا برخی از بهترین های خود را از شر فینیکس هالووین، سال ها پس از سال - داغترین حماسی هالووین در آریزونا!