10 موزه کافه شما باید در حال حاضر بخورند

هر کاوش مناسب موزه باید یک توقف در کافه داشته باشد. یک چاه آب آشامیدنی خوب می تواند بازدید کننده هر چیزی را از چای سنتی کوئین ویکتوریا به راحتی در جنوب، همه در تنظیمات بی نظیر را تجربه کند. ما نمی گوئیم 10 رستوران زیر مقصد بسیار هیجان انگیز تر از موزه خود میزبان خود، اما به ما اعتماد: بعد از ساعت صرف سرگردان گالری ها و سالن ها، این کافه ها فقط پاداش شما شایسته است.