7 موزه تاریخچه کوچک آمریکا

این دوره انتخابات را در این موزه های کوچک و مهم مطلع کنید

آمریکایی ها در طول فصل انتخابات، بسیاری از صدای گریه را می شنوند که به آرمان های ملت مطرح می شود، همان گونه که توسط پدران بنیانگذار، انقلاب آمریکا و قانون اساسی مطرح شده است. با بازدید از این 7 موزه کوچک که به بررسی موضوعات تاریخی آمریکا از جمله اعلامیه استقلال، خشونت برده داری و تاریخ مالی می پردازد، از طریق لفاظی ها برطرف می شود.

در حالی که موزه ملی تاریخ اسمیتسونیان آمریکا یک تجربه عالی آموزشی را فراهم می کند، این موزه های کوچکتر، دیدگاه های متمرکز تر، نجومی و شانس غرق شدن در تاریخ را ارائه می دهند. پیاده روی پل Rovere در بوستون را دنبال کنید، در آنجا ایستاده باشید که اعضای اعلامیه استقلال در فیلادلفیا ایستاده و تاریخ برده داری را در والاس، لوئیزیانا باز کنید.