10 فاکتور سریع درباره تاریخ پیتزا

پیتزا یکی از محبوب ترین غذاهای جهان است، بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری ادعا می کنند اولین پیتزا واقعی جهان را ایجاد کرده اند. ده مورد جالب در مورد تاریخ پیتزا: