کوچک راک برای دوستداران آبجو

اگر شما به دنبال فقط کوفته ها هستید، بهترین کوسه ها را در آرکانزاس مرکزی بررسی کنید. جواهر سازی در آرکانزاس رشد می کند و لیتل راک دارای چندین مکان است که می توانید میکروب ها را با کیفیت دریافت کنید. مکان های زیر فقط بهترین مکان ها برای نوشیدن انواع مختلفی از آبجو هستند.