چیزهایی که در تگزاس در ماه جولای انجام می شود

جولای اولین ماه کامل تابستان است. در هفته دوم ماه جولای، مدارس دولتی بیرون رانده شده است، دمای تگزاس در حال افزایش است و تقریبا در هر فعالیت در فضای باز تصور می شود برای بازدیدکنندگان تگزاس. تعدادی جشنواره و رویدادهای بزرگ در طول ماه جولای نیز وجود دارد، از جمله چندین مراسم در چهارم ماه جولای.