چیزهایی که باید در کیپ برتون انجام شود

کیپ برتون از فرهنگ محلی، غذا و طبیعت برای لذت بردن استفاده می کند.

بسیاری از جذابیت کیپ برتون از افرادی است که در آنجا زندگی می کنند. فقط با Cape Bretoners ارتباط برقرار کردن یک فعالیت لذت بخش است. البته زیبایی طبیعی این جزیره و محل آن هم آسیب نمی بینند. این که آیا شما به دنبال یک مهمانی هستید یا می خواهید در فرهنگ و مناظر بخورید، در اینجا فهرستی از چیزهایی است که باید در کیپ برتون انجام دهیم.