لوکس هتل های شانگهای

شانگهای تبدیل به یک شهر پرجمعیت شده است. از کارتیه در باند به گوچی در جاده نانجینگ، درمان پنج ستاره برای پیدا کردن دشوار نیست. "پاریس شرق" کمبود هتل های لوکس 5 ستاره را ندارد و بیشتر به عنوان نوشته شده است. در اینجا بهترین از دسته است.