چگونه به عکس نپال

در سفر اخیر Gecko Adventures، عکاس دوک مارک و میراندا ازthecommonwanderer سفر خود را از طریق نپال ثبت شده است. در سفر خود به آناپورنا، این دو نفری یک نگاه صمیمی در داخل روستای زندگی را از کاتماندو به پوخارا گرفتند، درست قبل از ضربه زدن به جاده برای یک سفر پنج روزه به جامعه. با تجربه زندگی مانند یک نپال محلی، مارک و میراندا قادر به گرفتن تصاویر قابل لمس است که فراتر از مناظر زیبای کشور است (هرچند بسیاری از این تصاویر در زیر نیز وجود دارد).

در عکس های زیر، نپال را از طریق لنزthecommonwanderer کشف کنید و مردم را در معرض حیات وحش و جنگل های آناپورنا ببینید.