8 عکس در Galapagos خواهید دید

جزایر گالاپاگوس بهشتی عاشق طبیعت است: اکوسیستم چند جزیره شامل چندین میکروسکوپ می باشد، که هر یک دارای مجموعه ای از مناظر با امکانات فراوان برای تماشای حیوانات می باشد. من اخیرا گالاپاگوس را در قایق بادبانی خصوصی Pikaia Lodge دیدم، که نسبتا جدید در مقصد اغلب کروز لندن است. فقط با یک پرواز کوتاه از کویتو ، شما می توانید به یک پناهگاه آمریکای جنوبی منتقل کنید، جایی که تکامل روی صفحه نمایش کامل است و حیوانات ترس ندارند. در مورد مستند سازی تجربه گالاپاگوس در زیر بیشتر بدانید.