5 مقصد عکاسان باید در سال 2017 بازدید کنند

عکاسان جهان را برای الهام از بین می برند، امیدوار است که تجربه حسی یک بازار شلوغ و پر هرج و مرج را مستند کند یا حس تغییر درک را فقط به دنبال مسیری که به ندرت در حال عبور از کوهستان باشد. یکی از بهترین کیفیت عکاسان سفر، تشنگی برای ماجراجویی است، چرا که بسیاری از تصاویر عالی کار را برای پرورش می دهند. پس از همه، یک تصویر پایدار چیز ارزشمندی برای کار است. در سال آینده، الهام گرفتن در مقصد های زیر را پیدا کنید. این که آیا شما به دنبال یخچال و فریزر در آلاسکا هستید یا به اعماق جنگل آمازون سعی کنید، اینجا یک ماجراجویی برای شما است.