پنج مورد در منطقه مرکزی پورتوریکو

منطقه مرکزی پورتوریکو برای اکثر گردشگران، سرزمین ناشناخته است. مرکزی مرکزی ، بزرگترین کوه این جزیره، زمین را تقسیم می کند و 20 شهر این منطقه ترکیبی از شهرهای کوچک است. هیچ ساحلی وجود ندارد، کوه های ناهموار می توانند به کسانی که در جستجوی یک قدم زدن در اوقات فراغت هستند، بی تردید باشند و بگذارید آن را ببینیم، این بخش جزیره تبلیغاتی را که مقصد های دیگر دریافت می کند دریافت نمی کند. و این چیزی است که مردم در مورد آن دوست دارند.

آنچه که منطقه مرکزی ارائه می دهد، چشم اندازهای طبیعی ظاهری، دو مقصد فوق العاده برای کسانی است که عاشق سفرهای ماجراجویی، یکی از مهمترین شهرهای تاریخ پورتوریکو هستند و سفر جاده ای آشپزی در پورتوریکو است.