بهترین پیتزا در مینیاپولیس و سنت پل

بهترین پیتزا در مینیاپولیس و سنت پل چیست؟ این که آیا شما به دنبال سبک، سنت، ارزش، و یا چیزی است که پس از یک روز شلوغ (یا بعد از یک آبجو نوشیدنی مشغول) با یک آبجو خوش طعم است، اینجا بهترین مکان برای پیدا کردن بهترین پیتزا در مینیاپولیس و سنت پل و در اطراف دوقلو شهرستانها.