نقاط پرطرفدار برای غذا در فضای باز در پایان شمالی بوستون

غذاهای ایتالیایی را در این رستورانهای نهایی ناهار بخورید

وقتی آب و هوای گرم در حال حرکت است، مردم محلی و بازدید کنندگان عاشق غذا خوردن در patios و عرشه سقف در اطراف بوستون. North End ویژگی های برخی از بهترین رستوران های ایتالیایی شهرستان ارائه می دهد، و بسیاری از آنها دارای گزینه های برای غذاخوری در خارج از منزل.

از پاسیو به بالکن به تراس، از امکانات ناهار خوری در محل محله شمال بوتون دیدن کنید.